Gunny Origin | Cường hoá vũ khí +10 là dễ khi nhân phẩm bạn quá cao.

Gunny Origin | Cường hoá vũ khí +10 là dễ khi nhân phẩm bạn quá cao.


29 , 5.00 / #Gunny #Origin #Cường #hoá #vũ #khí #là #dễ #khi #nhân #phẩm #bạn #quá #cao / gunny

Tạo phòng phó bản pháo đài khó xong khóa lại
Miss 3 lần vk +0
Rồi đổi vk +3 đập hơn 20v1 vào
Rồi đập vk 9
1v5 2v4
3v5
3v5
3v6

Nguồn: Tải fifa online 4

Xem thêm tại: http://taififaonline4.vn/dau-truong-chan-ly

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.