LMHT : Tốc Chiến – Best VEIGAR – Giữ vị trí cực mạnh Poke nát đội hình địch

LMHT : Tốc Chiến – Best VEIGAR – Giữ vị trí cực mạnh Poke nát đội hình địch 2282 , 5.00 / #LMHT #Tốc #Chiến #VEIGAR #Giữ #vị #trí #cực…

Read more »

LMHT : Tốc Chiến – Best EKKO cân Team cực mạnh – Đầu mùa mới vẫn quá lực

LMHT : Tốc Chiến – Best EKKO cân Team cực mạnh – Đầu mùa mới vẫn quá lực 1682 , 5.00 / #LMHT #Tốc #Chiến #EKKO #cân #Team #cực #mạnh…

Read more »

LMHT : Tốc Chiến – BEST CORKI Đầu mùa – Quá lực với Build Thương Hiệu

LMHT : Tốc Chiến – BEST CORKI Đầu mùa – Quá lực với Build Thương Hiệu 3382 , 5.00 / #LMHT #Tốc #Chiến #CORKI #Đầu #mùa #Quá #lực #với #Build…

Read more »

LMHT : Tốc Chiến – Best KAISA – Người chơi hệ MACRO cách đánh mà anh em nên tham khảo

LMHT : Tốc Chiến – Best KAISA – Người chơi hệ MACRO cách đánh mà anh em nên tham khảo 2460 , 5.00 / #LMHT #Tốc #Chiến #KAISA #Người #chơi…

Read more »

LMHT : Tốc Chiến – BEST EZREAL Bất Tử – Bình tĩnh bắn nói không với quăng Game

LMHT : Tốc Chiến – BEST EZREAL Bất Tử – Bình tĩnh bắn nói không với quăng Game 3620 , 5.00 / #LMHT #Tốc #Chiến #EZREAL #Bất #Tử #Bình #tĩnh…

Read more »

LMHT : Tốc Chiến – PANTHEON SUPPORT – Trầm Cảm cuối mùa cố gắng cân Team nhưng không thành

LMHT : Tốc Chiến – PANTHEON SUPPORT – Trầm Cảm cuối mùa cố gắng cân Team nhưng không thành , / #LMHT #Tốc #Chiến #PANTHEON #SUPPORT #Trầm #Cảm #cuối #mùa…

Read more »

LMHT : Tốc Chiến – CHAO Comeback – Cầm EKKO cân Team cực mạnh khi gặp đồng đội cô hồn

LMHT : Tốc Chiến – CHAO Comeback – Cầm EKKO cân Team cực mạnh khi gặp đồng đội cô hồn 2137 , 5.00 / #LMHT #Tốc #Chiến #CHAO #Comeback #Cầm…

Read more »

LMHT : Tốc Chiến – ASHE phong cách MACRO – Câu Late giữ vị trí bắn cực gắt

LMHT : Tốc Chiến – ASHE phong cách MACRO – Câu Late giữ vị trí bắn cực gắt 2719 , 5.00 / #LMHT #Tốc #Chiến #ASHE #phong #cách #MACRO #Câu…

Read more »

LMHT : Tốc Chiến – CORKI MID – Bắn cực thốn quét gần nửa MAP với PROBUILD

LMHT : Tốc Chiến – CORKI MID – Bắn cực thốn quét gần nửa MAP với PROBUILD 2754 , 5.00 / #LMHT #Tốc #Chiến #CORKI #MID #Bắn #cực #thốn #quét…

Read more »

LMHT : Tốc Chiến – Trả Kèo CAITLYN – Bắn cực thốn với Ngọc Nhịp Độ

LMHT : Tốc Chiến – Trả Kèo CAITLYN – Bắn cực thốn với Ngọc Nhịp Độ , / #LMHT #Tốc #Chiến #Trả #Kèo #CAITLYN #Bắn #cực #thốn #với #Ngọc #Nhịp…

Read more »