HƯỚNG DẪN ( TẬP 15 ) | KHÔNG CẦN ĐÁ NHỮNG VẪN CÓ TOKEN ? ( TRICK SQUAD BATTLE ICON SWAP FIFA 22 )

HƯỚNG DẪN ( TẬP 15 ) | KHÔNG CẦN ĐÁ NHỮNG VẪN CÓ TOKEN ? ( TRICK SQUAD BATTLE ICON SWAP FIFA 22 ) 895 , 5.00 / #HƯỚNG #DẪN…

Read more »

Chelsea nhà tôi thua rồiiii huhuhuhuhu

Chelsea nhà tôi thua rồiiii huhuhuhuhu 288 , 5.00 / #Chelsea #nhà #tôi #thua #rồiiii #huhuhuhuhu / hướng dẫn chơi fifa online 4 #stream #fifa22 #fut22 #fifaonline #bongda #game #streamer…

Read more »

GIẢI ĐẤU FIFA 22 | NGHIÊM XUÂN QUYỀN – TRẦN ANH DŨNG ( BO3 ) | VÒNG CHUNG KẾT

GIẢI ĐẤU FIFA 22 | NGHIÊM XUÂN QUYỀN – TRẦN ANH DŨNG ( BO3 ) | VÒNG CHUNG KẾT 72 , 5.00 / #GIẢI #ĐẤU #FIFA #NGHIÊM #XUÂN #QUYỀN #TRẦN…

Read more »

HƯỚNG DẪN NÂNG CAO ( TẬP 3 ) | HƯỚNG DẪN TẠT BÓNG CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO ( FIFA 22 CROSSING TUTORIAL )

HƯỚNG DẪN NÂNG CAO ( TẬP 3 ) | HƯỚNG DẪN TẠT BÓNG CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO ( FIFA 22 CROSSING TUTORIAL ) 700 , 5.00 / #HƯỚNG #DẪN…

Read more »

HƯỚNG DẪN NÂNG CAO ( TẬP 5 ) | TOP SKILLS META FIFA 22 ( PS4, PS5, PC ) (EASY SKILL MOVES TUTORIAL)

HƯỚNG DẪN NÂNG CAO ( TẬP 5 ) | TOP SKILLS META FIFA 22 ( PS4, PS5, PC ) (EASY SKILL MOVES TUTORIAL) 400 , 5.00 / #HƯỚNG #DẪN #NÂNG…

Read more »

HƯỚNG DẪN ( TẬP 4 ) | CHIẾN THUẬT ĐƠN CẦU THỦ CƠ BẢN PHẦN I ( BASIC INTRUCTION IN FIFA 22 PART 1 )

HƯỚNG DẪN ( TẬP 4 ) | CHIẾN THUẬT ĐƠN CẦU THỦ CƠ BẢN PHẦN I ( BASIC INTRUCTION IN FIFA 22 PART 1 ) , / #HƯỚNG #DẪN #TẬP…

Read more »

HƯỚNG DẪN ( TẬP 9 ) | HƯỚNG DẪN DI CHUYỂN THỦ MÔN

HƯỚNG DẪN ( TẬP 9 ) | HƯỚNG DẪN DI CHUYỂN THỦ MÔN 759 , 5.00 / #HƯỚNG #DẪN #TẬP #HƯỚNG #DẪN #CHUYỂN #THỦ #MÔN / hướng dẫn chơi fifa…

Read more »

Tuần này chơi Career Mode nhé các ông

Tuần này chơi Career Mode nhé các ông 431 , 5.00 / #Tuần #này #chơi #Career #Mode #nhé #các #ông / hướng dẫn chơi fifa online 4 #stream #fifa22 #fut22…

Read more »

FIFA 22 | WEEKEND LEAGUE TUẦN 3 PHẦN 1 ( HIGHLIGHT WEEKEND LEAGUE WEEK 3 PART 1 )

FIFA 22 | WEEKEND LEAGUE TUẦN 3 PHẦN 1 ( HIGHLIGHT WEEKEND LEAGUE WEEK 3 PART 1 ) 122 , 5.00 / #FIFA #WEEKEND #LEAGUE #TUẦN #PHẦN #HIGHLIGHT #WEEKEND #LEAGUE…

Read more »

GIẢI ĐẤU FIFA 22 | LÊ HUY NHẬT ANH – TRẦN ANH DŨNG ( BO3 ) | VÒNG BÁN KẾT 1

GIẢI ĐẤU FIFA 22 | LÊ HUY NHẬT ANH – TRẦN ANH DŨNG ( BO3 ) | VÒNG BÁN KẾT 1 40 , 5.00 / #GIẢI #ĐẤU #FIFA #LÊ #HUY…

Read more »