Game DLS 2022( 27 cầu thủ có 3 thủ môn )thì cần bao nhiêu thẻ nâng ĐH trong Dream League Soccer 2022

Game DLS 2022( 27 cầu thủ có 3 thủ môn )thì cần bao nhiêu thẻ nâng ĐH trong Dream League Soccer 2022 423 , 5.00 / #Game #DLS #cầu #thủ…

Read more »