Khi ép thẻ +8 chỉ 1 vạch nhưng nhân phẩm tối thượng | FIFA ONLINE4 FO4 VN #Shorts

Khi ép thẻ +8 chỉ 1 vạch nhưng nhân phẩm tối thượng | FIFA ONLINE4 FO4 VN #Shorts


12640 , 4.90 / #Khi #ép #thẻ #chỉ #vạch #nhưng #nhân #phẩm #tối #thượng #FIFA #ONLINE4 #FO4 #Shorts / cầu thủ fifa online 3
Khi ép thẻ +8  chỉ 1 vạch nhưng nhân phẩm tối thượng | FIFA ONLINE4 FO4 VN #Shorts
Follow me
✌ Facebook :
✌ Phone: 081 888 0000 – Chuyên dịch vụ game Fifa Online 4
✌Group :
✌ Website :
➥ Đăng ký kênh Tran Hoang Viet để xem nhiều video mới tại :

#fifa #fifaonline 4 #khedira
———————
Music on video

“Legends Never Die”
Featured artist: Against The Current
Written by: Riot Games Music Team, Alex Seaver of Mako, and Justin Tranter
Produced by: Riot Games Music Team, Alex Seaver of Mako, and Oliver
Mixed and mastered by: Riot Games Music Team
Vocals performed by: Against The Current
Vocal production by: Riot Games Music Team, and Colin Brittain
Additional vocal production by: Alex Goot

Nguồn: Download fifa online 4

Xem thêm tại: Dữ liệu cầu thủ fifa online 4

31 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *