Chuyển đổi tài khoản FIFA Online 3 sang FIFA Online 4 đơn giản nhất

Khi một phiên bản mới phát hành, việc chuyển đổi tài khoản từ phiên bản trước đó là bước bắt buộc để người chơi giữ lại toàn bộ tài nguyên…

Read more »