Hệ thống xếp hạng FO4 và những thông tin hữu ích cần biết

FIFA Online 4 là phiên bản có nhiều điểm nâng cấp so với phiên bản tiền nhiệm trước đó. Điển hình là ở hệ thống xếp hạng trong FO4 đã…

Read more »